Wat maakt een manager excellent?

Ik denk dat iedereen wel eens een excellente manager heeft gehad. Iemand waarmee je wegloopt omdat hij of zij jou precies aanvoelt, ziet waar je behoeftes liggen en niet managet om het managen.

Wat zo’n manager excellent maakt en het gedrag dat hij/zij vertoont is van persoon tot persoon verschillend. Een goede manager voelt aan wat nodig is; bijvoorbeeld stimulans geven aan iemand die wat onzeker is, of het afremmen van een overenthousiaste medewerker die te hard van stapel loopt. In sommige gevallen zoals bij een ervaren medewerker, hoeft de manager heel weinig bij te sturen.

Ik hoorde laatst iemand  zeggen:  “(s)he who manages best, manages less’.

Kwaliteiten van een manager

Dit blog gaat over kwaliteiten die excellente managers bezitten. Managers hebben een grote invloed op de teamprestaties en individuele prestaties. Waarbij gezegd moet worden dat deze in elkaars verlengde kunnen liggen maar het hoeft niet. Op team niveau kunnen andere doelstellingen liggen dan op persoonlijk niveau.

Toch slaagt de ene manager er beter in (een team) te managen dan de andere manager.

De Controlefreak

We kennen allemaal wel managementstijlen die niet bijdragen aan een goede motivatie en team spirit. Een voorbeeld hiervan is de micromanager. Werken voor een micromanager wordt vaak als demotiverend ervaren. Typische vragen zijn: wat doe je, heb je dit al gedaan en zo voort.

Het is moeilijk om vertrouwen in jezelf te houden en gemotiveerd te blijven, wanneer je baas controle wil houden over elke beweging die jij maakt.

Toch heeft het gedrag van de micromanager doorgaans minder te maken met jouw prestaties, dan met de angst van de manager die de controle dwang veroorzaakt. Het kan zelfs zijn dat een manager dit gedrag moet vertonen omdat hij of zij van hoger hand opdracht heeft gekregen.

Wanneer een medewerker tot in de details gecontroleerd wordt door zijn manager, heeft dit een slechte uitwerking op het functioneren van de werknemer. Veel werknemers functioneren beter wanneer ze een bepaalde mate van autonomie hebben en zelf hun werk kunnen inrichten, controleren en plannen. Voor dit soort managers is de vraag : vertrouw je je medewerkers?

De Techneut

Ook een manager die uitstekende technische kennis heeft opgedaan is niet perse de beste manager. Toch zie je in de praktijk vaak gebeuren, dat iemand vanwege zijn technische kennis voor een leidinggevende positie wordt gevraagd, terwijl de management kwaliteiten op dat moment nog minder ontwikkeld zijn. Het is dan wel zaak om te onderkennen dat deze aanstormende manager de ontbrekende vaardigheden en competenties nog moet ontwikkelen (zie het nieuwe management programma van Google onderaan de tekst). Vanuit een diepgaande technische kennis is het vaak moeilijk om toch meer generieke management taken uit te voeren. Veel techneuten (niet oneerbiedig bedoeld) ambiëren een pure management rol ook vaak niet.

Wat maakt een manager excellent?

Nu hebben velen van ons het verschil geproefd tussen het werken voor een goede manager en een minder goede manager. Eerstgenoemde zal naar je luisteren, zich verbinden en je inspireren en motiveren. De minder goede manager zal er niet in slagen om jou te motiveren en te inspireren en zal waarschijnlijk alle verkeerde knoppen tegelijk indrukken. Een zeer ervaren medewerker moet je niet als een junior behandelen, aan de andere kant is een junior zonder sturing ook geen goed idee.

Google heeft tien jaar geleden onderzoek gedaan naar de vraag:

“wat maakt een manager excellent”.

Nu zou je misschien veronderstellen dat managen een kwestie is van aangeboren talent en fingerspitzengevoel. Niets is minder waar.

In dit onderzoek van Google genaamd “Project Oxygen” werden 10.000 observaties over managers gedaan en de correlatie met de mate van het team succes. Google is een data georiënteerd bedrijf en kwam met acht kenmerken, waarmee excellente managers zich onderscheiden van middelmatige managers.

 1. Wees een goede coach
  Geef specifieke feedback, zowel positief als negatief. Zorg wel dat er balans is tussen beide. Overleg regelmatig met je team en bespreek oplossingen binnen het kennisdomein van de medewerker.
 2. Empower je team en wees geen micromanager
  Laat je medewerkers zelf zoveel mogelijk de beslissingen nemen, maar stel je beschikbaar voor advies. Geef opdrachten die een uitdaging zijn.
 3. Wees geïnteresseerd op zakelijk en persoonlijk gebied
  Ken je medewerkers als mensen (geen nummers!) met een leven en interesses. Wees open naar nieuwe teamleden.
 4. Wees productief en resultaat gericht
  Zorg dat je focust op wat het team moet bereiken en hoe de medewerkers hier een rol in spelen.
 5. Communiceer!
  Deze behoeft bijna geen uitleg! Het is delen, verbinden en luisteren in een open dialoog met aandacht voor vragen en bezorgdheid van de medewerker.
 6. Help je medewerkers met hun carrière
  Hoewel ze het uiteindelijk zelf moeten doen, moet je als manager je medewerkers helpen met hun carrière. Stel je hierbij op als sparring partner.
 7. Een heldere visie en strategie
  Weet wat je wilt bereiken en hoe je dit kunt bereiken. Stel bij wanneer dat nodig is en houdt de focus.
 8. Zorg dat je je mensen kunt ondersteunen in hun job
  Begrijp waar het team mee worstelt (op hoog tot medium niveau) en werk mee aan een oplossing.

Google heeft inmiddels haar onderzoek vernieuwd en aan bovenstaande acht kenmerken twee nieuwe kenmerken toegevoegd, die ook van belang zijn voor het excelleren van de manager:

 • Samenwerken met andere teams binnen het bedrijf
  Binnen het bedrijfsleven kom je nog wel eens “silo-management” tegen. Een mentaliteit waarmee het ene team in concurrentie is met het andere team van hetzelfde bedrijf. Eigen targets zijn het uitgangspunt en verder is het ieder voor zich en God voor allen. Hiermee wordt het grotere plaatje uit het oog verloren. Uiteindelijk is het bedrijf meer gebaat bij samenwerking tussen de verschillende divisies. Echter moet het hogere management hiervoor ook ruimte geven.
 • Manager durft te beslissen

Managers nemen het voortouw bij het nemen van belangrijke beslissingen en kunnen deze goed uitleggen aan hun werknemers.

Het onderzoek dat Google heeft gedaan naar “de kwaliteiten van een excellente manager” zijn toepasbaar voor alle bedrijven. Google heeft niet alleen haar bestaande onderzoek aangevuld met de bovenstaande twee elementen, maar ook haar management tools hierop aangepast. Dit trainingsmateriaal is ter beschikking gesteld aan andere bedrijven, zodat ook zij hun managers kunnen trainen.

Op de site van Google staat een schat van informatie over management -onderzoek, -ontwikkeling en -ondersteuning:

Nieuw management program

Het succes van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteiten van haar managers.

Hierbij hoef je geen geboren leider te zijn, want management vaardigheden en competenties zijn wel te ontwikkelen.

Neem dus gerust een kijkje op de site van Google en doe er je voordeel mee!

Geef een reactie